2 Aralık 2023

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNEMİ

Anayasalarla ilgili tartışmalarda, öncelikle, herhangi bir ülke toplumunda demokrasinin ve demokratik devletin istenip istenmediği saptanmalıdır. Eğer demokrasi ve demokratik devlet isteniyorsa, ikinci aşamada belirlenmesi gereken, istenen […]
27 Kasım 2021

ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, MEŞRULUK

  Sözlük anlamıyla,”halk iktidarı “, demek olan demokrasi, dünya genelinde kabul görmüş tanımıyla, sözlük anlamıyla aynı anlamda olan, halkın kendi kendini yönetimidir. Halkın kendi kendini yönetebilmesi […]
29 Mayıs 2019

POPÜLİZM DEMOKRASİYE KARŞI MI?

Popülizm olarak nitelendirilen siyaset yapma biçimi ve siyasî hareketler, son zamanlarda dünya genelinde demokrasiyle yönetilen ülkelerde yaygınlaşmakta ve bazı ülkelerde iktidar konumunda bulunmaktadırlar. Dünya genelinde birbirlerinden farklı ideolojilere sahip, popülist siyasi hareketler önemli ölçüde benzer iddia, talep ve tepkileri dile getirerek benzer bir siyaset yapma biçimi sergilemektedirler....
15 Nisan 2019

ÖZGÜR VE GÜVENLİ BİR DÜNYA İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ETKİNLEŞTİRİLMESİ GEREKİR

Tarihsel süreçte insan toplulukları, devlet aşamasına geçerek, devletlerinin güçleri ve niteliklerine bağlı olarak gerçekleşen oranda güvenliklerini sağlamışlardır. Daha sonra ilgili devletlerin demokratikleşmeleri ölçüsünde güvenliklerinin yanısıra, yine göreceli olarak özgürlüklerini de elde etmişlerdir. Klasik ve liberal demokrasi anlamında demokrasi öncesindeki devletlerde iktidar ilişkileri büyük ölçüde güce, şiddete dayalıyken, demokratikleşmeyle beraber, demokratikleşme ölçüsüne bağlı olarak uzlaşmaya, diğer bir deyişle, toplumu oluşturan insanların rızalarına dayanmaya başlamıştır. Sonuç olarak, en azından demokratik toplumlar açısından uzlaşma ve rıza, meşruluk kriteri haline gelmiştir.