İnsan temel hak ve özgürlüklerinin, temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesinin, bu saygının somut göstergesi olarak , temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının, özgürlükçü gerçek […]

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınan temel insan hak ve özgürlükleri şunlardır;* 1- Yaşama hakkı(mad.2) 2- İşkence,insanlık dışı ya […]

ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ

Sözlük anlamındaki,”halk iradesi,” ya da,halkın kendi kendini yönetimi, yine aynı anlamdaki, Abraham Lincoln’ün,“halkın, halk tarafından halk için yönetimi,” tanımı, demokrasinin dünya genelinde kabul görmüş en yaygın […]

MESELE

Ukrayna’nın işgali meselesi, Nato’cu, ya da Putin’ci, ya da hümanist olup olmamak meselesi değildir. Kimin haklı, kimin haksız olduğu meselesi de değildir. Mesele, sivillerin öldürülmesinden yana […]

ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİDE UZLAŞMAK

Ülkemizde, geçmişleri çok uzun zaman öncesine dayanan, dünya görüşü, yaşam tarzı, inanç ve inanç yorumu ve etnik temelli farklılıkların olduğu herkesçe bilinen bir sosyal gerçekliktir. Bu […]

Hangi gerekçeyle olursa olsun, kimlerin öldürdüğü ve kimlerin öldürüldüğü ayrımı yapmadan,dünyanın her yerinde sivil insanların öldürülmesine, her zaman karşı çıkılması gerekir.

SAVAŞIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Ukrayna topraklarında yaşanmakta olan savaşla ilgili olarak, aşağıdaki saptamaları yapmak mümkündür. -Ukrayna, bağımsız ve egemen bir devlet ve ülke olarak kendi topraklarının işgal edilmesi girişimine karşı, […]

İsrail – Hamas çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde, öncelik ve ağırlığın. Dünyanın hiçbir yerinde ölenin ve öldürenin kimliğine bakılmaksızın hiçbir masum sivilin öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağı gerçeğine […]