2 Aralık 2023

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNEMİ

Anayasalarla ilgili tartışmalarda, öncelikle, herhangi bir ülke toplumunda demokrasinin ve demokratik devletin istenip istenmediği saptanmalıdır. Eğer demokrasi ve demokratik devlet isteniyorsa, ikinci aşamada belirlenmesi gereken, istenen […]

Şiirimsi

ISBN: 978-9944-0939-2-7

Şiir Gibi

ISBN: 978-9944-0939-1-0

Amerika Rüyası

ISBN: 978-9944-0939-3-4

Dünya Devleti

ISBN: 978-9944-0939-0-3

Şiir Rüyası

ISBN: 978-9944-0939-4-1

15 Nisan 2019

ÖZGÜR VE GÜVENLİ BİR DÜNYA İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN ETKİNLEŞTİRİLMESİ GEREKİR

Tarihsel süreçte insan toplulukları, devlet aşamasına geçerek, devletlerinin güçleri ve niteliklerine bağlı olarak gerçekleşen oranda güvenliklerini sağlamışlardır. Daha sonra ilgili devletlerin demokratikleşmeleri ölçüsünde güvenliklerinin yanısıra, yine göreceli olarak özgürlüklerini de elde etmişlerdir. Klasik ve liberal demokrasi anlamında demokrasi öncesindeki devletlerde iktidar ilişkileri büyük ölçüde güce, şiddete dayalıyken, demokratikleşmeyle beraber, demokratikleşme ölçüsüne bağlı olarak uzlaşmaya, diğer bir deyişle, toplumu oluşturan insanların rızalarına dayanmaya başlamıştır. Sonuç olarak, en azından demokratik toplumlar açısından uzlaşma ve rıza, meşruluk kriteri haline gelmiştir.